Prezydium
Komitetu Gospodarki Wodnej
w kadencji 2015 - 2018

 

 

Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Maciej MACIEJEWSKI
Wiceprzewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Wojciech MAJEWSKI
Prof. dr hab. inż. Janusz Zaleski

Dr hab. inż. Tomasz OKRUSZKO, prof. SGGW
Sekretarz naukowy: Dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. IMGW-PIB

Członkowie:
Dr hab. inż. Michał SZYDŁOWSKI - przewodniczący Sekcji Fizyki Wód
Dr hab. inż. Beniamin WIĘZIK - przewodniczący Sekcji Hydrologii oraz przewodniczący Rady Redakcyjnej Monografii KGW PAN
Dr inż. Tomasz WALCZYKIEWICZ - przewodniczący Sekcji Systemów Gospodarki Wodnej
Dr hab. inż. Tamara TOKARCZYK, prof. IMGW-PIB – sekretarz naukowy KGW PAN