Sekcje
Komitetu Gospodarki Wodnej
w kadencji 2015– 2018


Sekcja Fizyki Wód - Dr hab. inż. Michał Szydłowski – przewodniczący
Sekcja Hydrologii - Dr hab. Beniamin Więzik - przewodniczący
Sekcja Systemów Gospodarki Wodnej - Dr inż. Tomasz Walczykiewicz – przewodniczący