1. Prof. dr hab. inż. Kazimierz BANASIK – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 2. Dr Monika Kalinowska – Instytut Geofizyki PAN, Warszawa
 3. Dr hab. inż. Stanisław  Kostecki – Politechnika Wrocławska
 4. Dr inż.Leszek prof Książek, prof. UR – Uniwersytet Rolniczy, Kraków
 5. Prof. dr hab. inż. Janusz KUBRAK – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 6. Prof. dr hab. inż. Elżbieta NACHLIK – Politechnika Krakowska
 7. Dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
 8. Dr hab. inż. Małgorzata ROBAKIEWICZ, prof. IBW PAN – Instytut Budownictwa Wodnego PAN, Gdańsk
 9. Dr hab. inż. Michał Szydłowski, prof. PG – Politechnika Gdańska – Przewodniczący Sekcji
 10. Prof. dr hab. inż. Romuald  szymkiewicz – Politechnika Gdańska
 11. Prof. dr hab. inż.Jan ŻELAZO – Redaktor miesięcznika „Gospodarka Wodna”

 

 1. Prof. dr hab. inż. Kazimierz BANASIK – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 2. Prof. dr hab. inż. Tomasz  Heese – Politechnika Koszalińska
 3. Dr Monika Kalinowska – Instytut Geofizyki PAN, Warszawa
 4. Prof. dr hab. Ewa KROGULEC – Uniwersytet Warszawski
 5. Dr hab. inż. Jacek Kurnatowski  - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 6. Prof. dr hab. inż. Jarosław NAPIÓRKOWSKI – Instytut Geofizyki PAN, Warszawa
 7. Dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW– Uniwersytet Warszawski – Przewodniczący Sekcji
 8. Dr hab. inż. Michał  Szydłowski, prof – Politechnika Gdańska
 9. Dr hab. inż. Tamara TOKARCZYK, prof. IMGW-PIB – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej -PIB, Wrocław
 10. Dr hab. inż. Andrzej Wałęga – Uniwersytet Rolniczy, Kraków
 11. Dr hab. inż. Beniamin WIĘZIK, prof. WSA – Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała

 

 1. Dr hab. Piotr  Banaszuk, prof– Politechnika Białostocka
 2. Dr inż. Anna  Dubel – Akademia Górniczo - Hutnicza, Kraków
 3. Dr  inż. Jerzy GRELA – MGGP, Kraków
 4. Dr hab. Katarzyna Izydorczyk, prof. ERCE PAN - Europejski Regionalnie Centrum Ekohydrologii PAN, Łódź
 5. Prof. dr hab. inż. Elżbieta NACHLIK – Politechnika Krakowska
 6. Prof. dr hab. inż. Maciej MACIEJEWSKI – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej -PIB, Kraków
 7. Prof. dr hab. Rafał MIŁASZEWSKI – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 8. Dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK- Politechnika Krakowska
 9. Prof. dr hab. inż. Iwona Skoczko – Politechnika Białostocka
 10. Prof. dr hab. Krzysztof SZOSZKIEWICZ – Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
 11. Dr hab. inż. Tomasz WALCZYKIEWICZ, prof. IMGW-PIB – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB, Kraków - Przewodniczący Sekcji
 12. Dr hab. inż. Beniamin WIĘZIK, prof. WSA – Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała
 13. Dr hab. Bartłomiej WYŻGA – prof. IOP PAN - Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków

 

 1. Prof. dr hab. Rafał MIŁASZEWSKI - Politechnika Białostocka
 2. Prof. dr hab. inż. [Waldemar MIODUSZEWSKI] - IMiUZ, Falenty
 3. Dr hab. inż. Tomasz OKRUSZKO - SGGW, Warszawa
 4. Prof. dr hab. inż. Zbigniew POPEK - SGGW, Warszawa
 5. Prof. dr hab. inż. Andrzej SZCZEPAŃSKI - Akademia Górniczo-Hutnicza , Kraków
 6. Dr inż. Sylwester TYSZEWSKI - Politechnika Warszawska
 7. 7. Prof. dr hab. inż. Jan ŻELAZO - SGGW, Warszawa - Przewodniczący Sekcji

   

 

 1. Dr inż. Antoni BOJARSKI - Politechnika Krakowska
 2. Dr Małgorzata KŁONOWSKA-OLEJNIK - Uniwersytet Jagieloński,
 3. Prof. dr hab. inż. Marian MOKWA - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 4. Dr Barbara NOWICKA - Uniwersytet Warszawski
 5. Dr inż. Dorota PUSŁOWSKA-TYSZEWSKA - Politechnika Warszawska
 6. Prof. dr hab. inż. Krzysztof SZOSZKIEWICZ – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 7. Dr hab. inż. Wiesław WIŚNIEWOLSKI - Instytut Rybactwa Śródlądowego w Żabieńcu
 8. Dr inż. Michał WASILEWICZ – SGGW Warszawa