w nowej kadencji 2019-2022

Działania KGW w najbliższej kadencji będą dotyczyły zagadnień, których rozwiązanie wymaga działań interdyscyplinarnych oraz postrzegania w długim horyzoncie czasowym. Komitet w kadencji 2019-2022 podejmie do rozwiązania następujące problemy: 

  1. Wspólne określenie istotnych problemów gospodarki wodnej wraz zespecjalistami z zakresu planowania przestrzennego, rolnictwa i leśnictwa, energetyki i transportu.
  2. Poszukiwanie synergii w działaniach technicznych i wykorzystaniu usług ekosystemowych do adaptacji gospodarki wodnej do zmian klimatu i postępującej antropopresji.
  3. Identyfikacja zagadnień naukowych istotnych w europejskim obszarze badawczym
  4. Prowadzenie naukowych Szkół: Hydrologii, Hydrauliki, Gospodarki Wodnej (kontynuacja), otworzenie we współpracy z wybranymi uczelniami studiów podyplomowych w zakresie gospodarki wodnej.