Na niniejszej stronie udostępnione są sprawozdania z posiedzeń prezydium i plenarnych KGW PAN w kadencjach 2007 – 2010; 2011 - 2014 oraz kadencji 2015-2018.


Kadencja 2007 - 2010/2011 - 2014/2015-2018


Posiedzenia plenarne:

 Zebranie Plenarne Wydziału IV Nauk Technicznych PAN  (10.04.2014)
Notatka:
W dniu 10 kwietnia 2014 r. podczas zebrania plenarnego Wydziału IV Nauk Technicznych PAN w Warszawie Pan Prof. Maciej Maciejewski – Przewodniczący KGW PAN złożył sprawozdanie z działalności Komitetu Gospodarki Wodnej PAN w kadencji 2011-2014. W dyskusji po wystąpieniu wzięli udział: prof. Michał Kleiber, prof. Wojciech Majewski, prof. Bogdan Ney, prof. Piotr Kowalik. Przewodniczący Komitetu Gospodarki Wodnej PAN ustosunkował się do wszystkich pytań.


Plenarne 1_04_09_07 (pdf) » » »
Plenarne_2_27_11_07 (pdf) » » »
Plenarne 3_16_06_08 (pdf) » » »
Wspólne KGW_i_ KBZ_16_06_08 (pdf) » » »
Plenarne 4_24_03_09 (pdf) » » »
Plenarne__wspolne_19_11_2009 (pdf) » » »
Plenarne 5_26_01_11 (pdf) » » »
Plenarne 1 21 12 2011 (pdf) » » »
Plenarne otwarte 29 11 2012 (pdf) » » »
Plenarne wspólne 2 22 03 2012 (pdf) » » »

Plenarne 1_15_10_2015 (pdf) » » »

Posiedzenia Prezydium:

Prezydium 1_27_09_07 (pdf) » » »
Prezydium 2_11_02_08 (pdf) » » »
Prezydium 3_6_10_08 (pdf) » » »
Prezydium_4_01_06_09 (pdf) » » »
Prezydium_5_15_09_09 (pdf) » » »

Prezydium_6_12_10_09 (pdf) » » »
Prezydium_7_09_03_2010 (pdf) » » »
Prezydium_8_16_11_2010 (pdf) » » »
Prezydium_25_09_2012 (pdf) » » »
Zaproszenie>> Prezydium KGW PAN 9.12.2014 
Prezydium KGW PAN 9_12_2014 (pdf) » » »

Prezydium_29_09_2016 (pdf) » » »

Posiedzenia Sekcji Gospodarki Wodnej i Jakości Wód
SGWJW 1_19_12_07 (pdf) » » »
SGWJW 2_09_06_08 (pdf) » » »

SGWJW_3_18_09_09 (pdf) » » »
SGWJW_4_08_03_10 (pdf) » » »
SGWJW_5_16_17_06_10 (pdf) » » »

Posiedzenia Sekcji Hydrologii
SH_1_27_11_07 (pdf) » » »
SH_2_18_03_08 (pdf) » » »
SH_3_05_11_08 (pdf) » » »
SH_4_21_04_09 (pdf) » » »
SH_5_06_11_09 (pdf) » » »
SH_6_22_04_10 (pdf) » » »

Posiedzenia Sekcji Fizyki Wody
SFW_1_10_04_08 (pdf) » » »
SFW_2_22_04_09 (pdf) » » »
SFW_3_28_05_10 (pdf) » » »
SFW_4_18_05_11 (pdf) » » »

 

Posiedzenia Sekcji Ochrony Środowiska Wodnego.
SOSW_1_20_11_08 (pdf) » » »
SOSW_2_28_05_09 (pdf)