Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
w grudniu 1992. roku. Obchodzi się go od 1994 roku dnia 22 marca.

Co roku Światowy Dzień Wody obchodzono pod innym hasłem przewodnim:
1994 - Troska o wodę jest obowiązkiem kazdego człowieka
1995 - Kobiety a woda
1996 - Woda dla spragnionych miast
1997 - Zasoby wodne świata: czy ich wystarczy?
1998 - Wody podziemne - niewidoczne zasoby
1999 - Wszyscy mamy wpływ na wykorzystanie wody
2000 - Woda dla XXI wieku
2001 - Woda a zdrowie
2002 - Woda dla rozwoju
2003 - Woda dla przyszłości
2004 - Woda i kataklizmy
2005 - Woda a ograniczenie biedy
2006 - Woda i kultura
2007 - Jak sprostać brakowi wody?
2008 - Sanitacja

woda_dla_zycia

Uwaga: dekadę 2005 - 2015 obwołano dekadą pod hasłem Woda dla życia.

sanitacja

Hasło tegorocznych obchodów Światowego Dnia Wody brzmi:
Sanitacja (Warunki Sanitarne).


Powodem przyjęcia powyższego hasła jest przede wszystkim fakt, że dostęp do czystej wody i urządzeń sanitarnych zapewnia zdrowie i ogranicza rozprzestrzenianie się wielu chorób a ponad 1 mld ludzi nie ma dostępu do zdrowej wody do picia i około 2,6 mld ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych.

Przesłaniem Roku Sanitacji jest:
• sanitacja poprawia zdrowie i chroni życie
• sanitacja daje korzyści ekonomiczne krajom, wspólnotom i rodzinom
• sanitacja przyczynia się do poczucia godności i rozwoju społecznego
• sanitacja chroni środowisko,
• wspólnymi siłami potrafimy poprawić poziom sanitacji

Więcej informacji: http://www.unwater.org/worldwaterday