XV Światowy Dzień Wody w Warszawie

Z inicjatywy Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, z okazji XV Światowego Dnia Wody zorganizowano konferencję, która odbyła się dnia 27. marca b.r. w siedzibie Ministerstwa Środowiska. Współorganizatorami konferencji byli:
- Ministerstwo Środowiska,
- Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
- Komitet Gospodarki Wodnej PAN,
- Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz
- Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody.

Konferencję otworzył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska - Stanisław Gawłowski.

Program Konferencji obejmował następujące referaty:
• Główne zadania Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
Prezes KZGW - Andrzej Sadurski
• Historia Światowego Dnia Wody
Wojciech Majewski
• Jaka jest przyszłość śródlądowych dróg wodnych ?
Jan Winter
• Sanitacja miejscowości poniżej 2 000 RLM
Paweł Błaszczyk
• Rola i zadania Krajowej rady Gospodarki Wodnej w świetle polityki wodnej UE
Marek Gromiec
• Techniczna Kontrola Zapór - co dalej ?
Mieczysław S. Ostojski

Pełne teksty referatów zostaną opublikowane. Informacja o publikacji zostanie podana na stronie http://www.kgw.pan.pl